ای پرنده ی مهاجر !
ای مسافر من ای رفته به معراج
تو به اندازه ی قدرت پریدن
تو به اندازه ی دل بریدن از خاک
عزیزی
با دریغی سنگین
شعر امیخته با حسرت یک خاطره را
قصه حادثه ی برج و کبوتر را
یک بار دیگر می خوانم

دسته ها : حرفهای از تب
شنبه دوم 6 1387
X